Hold

Ligesom til vores junior kampagne, så vil der også til vores sommerferierollespil, være hold som du kan vælge. Her kan du se de hold, som man kan vælge imellem, til SFA: 2020. Hvert hold har hver deres historie og udseende, som du kan læse om nedenfor.


I år har vores dygtige arrangører lavet en video som introducerer alle holdene samt deres baggrundshistorie som findes til årets SFA. Se den seje video nede under.

 

 


Solens Rige 

Base: Oksfortet

Kofte: BLÅ

 

Baggrund:

Solens Rige har fået sit navn tilbage fra sin storhedstid, hvor riget bredte sig over hele Wismerheim, og derfor skinnede solen altid et sted i Solens Rige. I sin storhedstid, opnåede Solens Rige sin magt og storhed gennem kolonisering af Wismerheims mindre stater og et altoverskyggende handelsnetværk. 

 

Da Gudernes krig startede for et halvt århundrede siden, blev Solens Rige også trukket ind i konflikten. Deres gud, (Kheat/Rahn), beordrede Solens Rige til at slutte sig til kampen mod det Morbella-tilbedende Freuciske folk. Dette blev begyndelsen på en allaince mellem Imperiet Murrika og Solens Rige, som ved fælles krigsindsats satte en stopper for Kejserriget Freucia. For at kunne mønstre en hær mægtig nok til at besejre den legendariske Freuciske stålhær var Solens Rige nødsaget til at trække sine styrker tilbage fra kolonierne. Krigen kostede Solens Rige dyrt, og selvom Freucia fik lov at betale for mange af krigens skader, var Solens Rige stadig svækket.

 

I årene der fulgte, begyndte Solens Rige at miste grebet om sine erobringer og oprør og revolution udsprang overalt i Wismerheim. En ny tidsalder var begyndt, og den gamle stormagt måtte finde sin nye rolle i et forandret Wismerhein. Nationen begyndte derfor at forstærke sit handelsflåde af karavaner og en mægtig handelshær blev oprustet. Solens Rige har sidenhen opgivet deres erobringer for at sikre gode handelsrelationer, og Riget har i siden krigen allieret sig med Wismerheims store magter for at sikre fred i Wismerheim, og det gamle elverrige står i dag som Wismerheims vogtere. 


Folkets Republik Freucia (FRF) 

 

Base: Stahlburg

Kofte: GRÅ

 

Baggrund:

Kejserriget Freucia er et af de gamle menneskeriger, og det har ligesom mange andre menneskeriger været regeret af en mægtig kejserslægt og magtfuld adel. Freucia er kendt for sine dygtige smede, gode håndværk, stolte riddere og Freucisk stål. 

Freucia har altid været en stormagt i Wismerheim, og det kunne kejseren i høj grad takke de talentfulde Freuciske smede for, som i hele Wismerheim er kendt for at lave de stærkeste rustninger og skarpeste sværd. Det var derfor næsten selvsagt, at den Freuciske ridderlighed skulle blive kendt i al eftertid, som den mægtigste hær i Wismerheim. 

 

Med en mægtig hær i sin besiddelse var det aldrig en udfordring for hverken kejser eller adel at kontrollere befolkningen, og holde de sociale klasser adskilt. Det var derfor altid sådan, at minearbejders søn bliv minearbejder og en smeds søn blev smed. Sådan regerede den Freuciske adelighed Freucia i mange hundrede år indtil den skæbnesvangre gudekrig begyndte. Forblændet af gudinden Morbellas løfter om magt og rigdom, erklærede den Freuciske kejser krig nabonationerne Solens Rige og Imperiet Murrika og indledte en årelang stridighed, som skulle ende med at koste det Freuciske folk dyrt. 

 

Krigen rasede og hver en mønt i Kejserens skattekammer blev brugt på en krig, som man aldrig kunne vinde. Da dagen kom, og Freucia måtte overgive sig, så var det ikke kongen og adelen, som endte med at betale sejrsherrene for krigens ødelæggelse. Det blev i stedet det Freuciske folk, som måtte betale prisen for adelens krig og grådighed, og dette kastede Freucia ud i næsten 40 år med fattigdom og sult. Man måtte opgive det stolte stålhåndværk og mange mistede job og hjem, da der ikke længere var nogen, som ville købe deres værk.

 

Men en dag ændrede alting sig. En mand, som folket i dag kalder for Stålnæve, samlede de Freuciske stålarbejdere under en ny fane. De ville aldrig igen være slaver for en grådig adel, som kun tænke på sig selv, og de valgte derfor Stålnæve til at lede deres nye nation, Folkets Republik Freucia (FRF). Stålnæve er på alle måder en kynisk leder, og hans eneste kærliged går til det hårdtarbejdende Freuciske folk. Under hans ledelse fik man gjort hurtig proces med kejser og adelighed, og Stålnæves mål er helt klart: at få stålproduktionen i gang igen og sikre det Freuciske folks frihed. Dette fandt Stålnæve en simpel løsning på, nemlig at opruste FRF’s hær. Denne gang var det ikke kun adelssønner og rige folk, som bar de dyrebare Freuciske metalrustninger og gode våben. Nej, hver en mand skulle beklædes i det stærke stål, så det Freuciske folk aldrig igen skulle knæle for nogen. 


Imperiet Murrika

 

Base: Fort Halifax 

Kofte: GRØN

 

Baggrund:

Imperiet Murrika er en nation opbygget af mange stater spredt over et gigantisk kontinent mod vest. Murrika opstod for tusind år siden da folk fra nær og fjern drog på opdagelse i de fremmede regioner, og de etablerede et samfund, som sidenhen har vokset sig til en absolut supermagt, der passer sine territorier i vesten. Murrika er ikke et imperie i den klassiske forstand, men én nation bygget af mange mindre stater under en kejser. Hver stat har en senator, som repræsenterer dem i kejserens senat, og bestemmer i sin stat, og sammen styrer de Imperiet.

 

Samfundet blev dog ikke skabt foruden konflikt, og en borgerkrig, der varede 30 år, drog alle tilegnede mænd til at kæmpe for én af to sider, som kæmpede bravt i mange årtier. Efter borgerkrigen var landet i ruiner, men dets militære styrker satte grundlaget for dets sikkerhed, og den stolte nation er i dag i blomstring, og Murrikas indbyggere lever et fredfyldt og trykt liv.

 

Efter borgerkrigen i Murrika, investerede man i flere århundrede i militære udvidelser til deres arsenal af trænede styrker, hvis opgave det er, at beskytte Imperiets folk mod fremmede magter. I gudernes krig for et halvt århundrede siden, var Imperiet Murrika en af de ledende magter, som kæmpede for deres gud, Rahns, gunst. Rahn skænkede, ligesom andre guder gjorde for deres tilbedere, umenneskelige kræfter, og med overjordiske magter på spil, steg tabet af civilie og militære tab til usete højder. Efter krigen erkendte man, at guderne var gået for langt, og man valgte derfor at forkaste sig gudetroen for at leve et mere simpelt og fredfyldt liv. Guderne ville aldrig sætte de dødeliges behov over deres egne, og som sejrsherre i Wismerheim besluttede Murrika, at guders magt over dødelige hørte til fortiden.

 

Efter gudernes krig har Murrika vendt sin interesse mod alle egne af Wismerheim for at skabe relationer og lære om Wismerheims glemte folkefærd. På deres ekspeditioner rundt i Wismerheim fandt Murrika et øfolk kaldet Ashai. Dette folk dannede de handelsrelationer med og et stærkt venskab blev knyttet.


Folkets Union Svalheimr (FUS) 

 

Base: Anatoligrad 

Kofte: RØD

 

Baggrund:

Det forhenværende Zahrrige, Svalheimr (Koldt land), nogen gange kendt som Isdronningens rige, opkaldt efter dets kyniske Zahrinde Diana, er den nordligste menneskelige civilisation i Wismerheim. Svalheimr er en magtfuld og krigsdrevet nation, der er kendt vidt og bred for sine pelsklædte og tungt pansrede kavalerienheder, som bevogter de kolde sletter i det nordlige Wismerheim. Fra det iskolde hav i nord til Urimbjergene, som deler Wismerheim, står Svalheimr, som den nordligste bastion for Wismerheims riger. Svalheimrs natur er smuk, men barsk, og landet er dækket af vidtåbne stepper og tordnende iskolde floder. Svalheimrs landsbyer ligger som isolerede småsten på de tomme ødemarker, mens mægtige fortifikationer og store byer stiger op fra landskabet som store klipper af sten. Klimaet er hårdt og utilgiveligt, og kun de stærkeste, mest besluttsomme mennesker kan overleve her. 

 

Det var netop denne beslutsomhed, som gjorde det muligt for nationens nye leder, Igor Anatoli, at samle det barske folk under en ny fane for blot 50 år siden og gøre op med Zahrtidens heirarki. Ligesom den smukke natur, som på uretfærdig vis kun skænker de stærkeste livet, var Zahrinden Diana uden samvittig eller kærlighed. Under hendes ledelse havde Svalheimr vokset sig stort og stærkt, og mægtig adelsklasse havde opbygget store handelsimperier langs den nordlige havkyst, men folket havde lidt og sultet. Igor Anatoli samlede sine landsmænd for at drage til Zahrinden og bede om hendes og adelens hjælp til at brødføde den sultende befolkning, men da folket stod for Zahrindens porte – knækkende og bedende – tøvede Zahrinden ikke et sekund med at sætte hæren i aktion. Mange gode folk mistede deres liv den dag til Zahrindens soldater, og Igor Anatoli svor den dag, at han aldrig igen ville lade sine brødre og søstre lide for magthavernes hånd. 

 

Igor Anatoli samlede folket omkring og inspirerede dem til at kæmpe imod den overlegne magt, og en indædt borgerkrig blev indledt. Millioner døde og årene gik, men til sidst stod Igor Anatoli som sejrene med Zahrindens hovede i hånden, hævet foran en jublende befolkning. Hierarkiet og magthaverne var sat til ansvar, og Igor Anatoli etablerede med sine brødre en ny nation, Folkets Union Svalheimr (FUS). 

I Unionen er alle lige, og alle får del af den mønt og mad, som folket har skabt. 

 

Unionen er i dag stadig et mægtigt rige i Wismerheim med en stor befolkning, som alle kæmper for at gøre Wismerheim fri for hierarki og adelsfødte. Folkets frihed og velstand kom dog ikke helt uden omkostninger for den Svalheimrske krigsmaskine. Efter det menige folks revolution besluttede man sig for, at man i årene, der kom ville stoppe sine erobringer og i stedet fokusere på, at gøre forholdene i Svalheimr bedre for dets indbyggere. Man stoppede derfor sine militære investeringer og brugte guldet andetsteds. I dag er folkets hær stadig en magtfuld og uovertruffen talstærk kampstyrke, som hvis udstyret til fulde ikke ville have sit lige i Wismerheim.  


Ashai-dynastiet 

 

Base: Ying-Ping

Kofte: SORT

 

Baggrund:

Ashai-dynastiet er et af Wismerheims ældste riger stadig eksisterende riger. Kesjerriget ligger langt mod øst på stor ø mange kilometer fra fastlandets kyst, og ikke mange i Wismerheim kender til dets eksistens. Ashai-dynastiet er opkaldt efter Ashai-slægten, som i tusinde af år har regeret området som kejsere, og slægten leder siges at være søn af Morbella og en mægtig halvgud. 

 

Ashai-folket er althengivende i deres tilbedelse af Morbella og deres guddommelige kejserserslægt er utvivlsom, og en mand af Ashai bærer en enorm stolthed ved at tjene sin herre. Hierarki er alting i Ashai, og man tror på, at alle har en skæbne, som de må og skal udfylde. Er man født af en kriger, så er det din skæbne af blive kriger, og er du født af tjener, så er det din guddommelige pligt at tjene. Blandt Ashai-folket lever både mennesker og sortelvere, og som et symbol på deres Morbella-tro bærer man i Ashai mørkets farver sort og lilla.  

 

Ashais traditioner er mystiske og ældgamle, og deres krigeres mod er uden lige. En soldat af Ashai er en frygtindgydende modstander, da han ikke frygter døden. Hvadend der må ske ham, er det hans skæbne, og kun et fjols frygter det, som er uundgåeligt. Disse noble riddere fra det fjerne øst, hvis sværd er skarpere end nogen andre, vægter deres stolthed næsten ligeså højt som deres tro, og de gør en ære i alt. Agile og lydløse bevæger de sig over slagmarken i en smuk og dødsensfarlig dans, og ingen slipper levende fra at krydse klinger med dem. Soldater af Ashai bærer ikke rustninger af metal, og søger i stedet dyrenes og planternes beskyttelse. Deres smukke rustninger er derfor ofte lavet af læder, bambus eller fiber, og de vægter fri bevægelighed og hastighed over beskyttelsen af deres legemer. En mand af Ashais værste mareridt af at fejle sin hersker, og Ashai går derfor ind til alle opgaver med en uovertruffen dedikation. 

 

Har man gjort det godt som Ashai, har man tjent sin hersker og levet med stolthed, så har man intet at frygte for i sit efterliv, da Ashai tror på, at en hengiven tjener vil blive kaldt til gudeplanet for at tjene Morbella til evig tid – hvilket er den største af alle ærer.

 

Det er som sagt kun meget få, som kender til kejserrigt Ashai og heriblandt hører Murrika, som fandt øriget for mange hundrede år siden. Sidenda har Murrika været Ashais vigtigste handelspartner og tæt venskabsnation. 


 

Kom og oplev den spændende historie som udfolder sig dag for dag, i løbet af uge 28. 

Køb din billet [Her]