Dragonfactorys sommerrollespil (SFA)

Vores årlige sommerferierollespil (SFA), er et rollespil der foregår over fire dage, i uge 28 fra tirsdag til fredag. Til denne kampagne hører de samme regler til, som der gør hos vores DJR kampagne.
SFA foregår på den måde, at der knytter sig en forhistorie til resten af det plot, som du kan opleve gennem de fire dages rollespil. I forbindelse med dette skal du også vælge et hold at spille på. På et hold vil der være nogle voksne/frivillige, som du altid kan gå til, hvis du har spørgsmål, eller bliver ked af det. Du kan læse mere om holdene her.

SFA2019: Vatikanet versus Illuminati

Arrangører: Martin og Simone  (Se frivillige her)

I verdenen Wismerheim, ligger et land ved navn Denova. Her har to fraktioner været i krig mod hinanden i mange år, grundet deres modstridende holdninger til hvordan mennesket skal styres. Begge fraktioner har i bund og grund et nobelt mål; at gøre godt for mennesket. De er blot uenige i hvordan. Den ene fraktion, kaldet Vatikanet, har regeret landet i mange år. Vatikanet er en stor og velhavende fraktion, og dette kan ikke betvivles når man skuer ud over landet og ser deres mastodontiske by og kæmpe hær. Fraktionen har sørget for ro og orden hos landets befolkning, igennem et stringent regelsystem, der satte rammerne for hvad der ikke måtte gøres og hvem der måtte hvad. Vatikanet tror ikke på, at mennesket kan blive fornuftigt nok til at selv kunne vurdere, hvad der er godt for dem selv. Derfor er de i den overbevisning at mennesket skal beskyttes igennem regler og rammer. På denne måde er der blevet skabt et samfund baseret på hierarkier og regler. Vatikanet mener, at redskaber som disse skaber tryghed og stabilitet i et samfund, og sådan burde mennesket altså styres fremover. Den anden fraktion i landet, ved navn Illuminati, kalder dette for undertrykkelse og mener at et trygt og stabilt samfund skal bygges på oplysning, altså formidling af viden. På denne måde skabes der, ifølge Illuminati selv, frihed, lighed og broderskab, som de også mener er de tre vigtigste grundsten i et velfungerende samfund. Illuminati tror på, at hvis befolkningen bliver oplyst nok, vil der ikke længere være behov for at fastsætte rammer og regler for at skabe ro og orden. Illuminati kæmper derfor for at uddanne befolkningen i landet, og vise dem at livet kan leves på en anden og friere måde. Dette er dog ikke en let opgave, for Vatikanet mener at oplysning er til fare for deres måde at opretholde ro og orden på. Vatikanet vil derfor gøre alt hvad der står i deres magt for at eliminere Illuminati. Taget i betragtning af Vatikanets størrelse, er Illuminati i et stærkt undertal, og derfor må de føre deres krig forsigtigt og diskret i skyggerne. Den vedvarende kamp mellem de to fraktioner er dog ved at finde sin ende. Begge fraktioner er på sporet af en gammel hemmelighed, der siges at have enorme kræfter.

Læs om de fire hold, der er til SFA2019 her.