Warning: Trying to access array offset on false in /var/www/dragonfactory.dk/public_html/wp-content/themes/responsive-mobile/includes/functions-extentions.php on line 35

Evner

Det er vigtigt at have styr på de evner, der kan bruges til vores kampagner. Her kan du se, hvordan du bruger dem. Hvis du alligevel er i tvivl, så spørg de frivillige/voksne ude til vores kampagner.

Alkymi

En spiller med evnen alkymi må medbringe fire potions til hvert rollespil. Disse potions gør noget forskelligt, alt efter farve. Personen der indtager en potion skal reagere efter følgende regler:

  • Rød potion: Giver mod.
  • Grøn potion: Giver styrke og derfor 1 KP mere i næste kamp.
  • Gul potion: Personen glemmer noget bestemt.
  • Blå potion: Man svarer på spørgsmål og kan ikke lyve.

Alkymi er ikke magi og kan derfor bruges på folk, der er immun overfor magi. En potion kan kun bruges 1 gang, og er der noget tilbage, hældes resten ud.


Bonk

Spilleren kan slå en anden spiller bevidstløs, ved et enkelt slag, med en kort ’kølle’. Denne evne har dog ingen virkning på folk der er i kamp, eller når der er kamp i nærheden. Den der bliver slået med køllen er bevidstløs i cirka 5 minutter. Man kan vække spilleren ved at stænke lidt vand i hovedet på vedkommende eller ved at ruske i personen.


Førstehjælp

Spilleren kan forbinde sine medspilleres sår, så de kropspoint de har mistet under en kamp, kan helbredes. Dette gøres ved, at en forbindingen lægges om f.eks. armen. Medspilleren får straks sine kropspoint tilbage, men skal bære forbindingen i cirka 10 minutter.
Man kan ikke bruge førstehjælp, når der er kamp i nærheden. Det vil sige, at man aldrig kan helbrede under en kamp. Derudover kan man heller ikke benytte førstehjælp på en død spiller.


Heal

Spilleren kan lave et ritual og leve en spiller op på fuld KP.
Dette kan kun bruges uden for kamp.


Immun over for magi

En spiller med denne evne har en modstandsdygtig aura, der gør, at der ikke kan kastes magi på vedkommende.
Det betyder således også, at hvis et magisk sværd rammer vedkommende, har det ingen effekt (ud over at være et normalt sværd).


Jordskælv

Med jordskælv kan du få en port eller et tårn til at gå i stykker i 15 minutter. For at lave et jordskælv skal du holde begge hænder på din stav og banke den hårdt imod porten eller tårnet, imens du råber “jordskælv!”.


Lægekundskab

Kan forbinde en spiller og leve dem op på fuld KP.
Dette kan kun bruges uden for kamp.


Læse magi

Med denne evne kan du læse skriftruller, der kan kaste magi, også kaldet scrolls. Læse mere om scrolls her.


Mod

Med mod bliver du  immun overfor magi, indtil du dør. Du kan også give en anden person mod. For at kaste mod skal du lægge hænderne over kors på dig selv og råbe “mod!”. Hvis du skal give en anden person mod, skal du lægge hånden på målet og råbe “mod!”.


Murkravler

En spiller med denne evne kan kravle over borgmure. Dette vises ved at lægge begge hænder på borgmuren og tælle til 25. Herefter hopper man over muren og ind i borgen. Det samme er gældende for den anden vej.


Pletskud

For at lave et pletskud er det nødvendigt, at man har en blå pil eller en pil mærket med et blåt bånd. Det er bueskyttens eget ansvar at gøre andre opmærksom på, at det er en blå pil, som andre spillere er blevet ramt af. Andre bueskytter med denne evne må IKKE samle en sådan pil op og skyde den tilbage.
Disse blå pile har to forskellige effekter:

  • Udenfor kamp: Hvis bueskytten ikke er blevet set, dræber pilen. Hvis bueskytten er blevet set, giver den -2 KP i skade.
  • I kamp: Pilen giver -2 KP i skade. Man må gerne genbruge sin egen pil, hvis man har mulighed for at skaffe den igen.

Man kan kun have én blå pil.


Portal

Med portal kan du sjælevandre med op til to passagerer, som du holder i hånden. Der kan transporteres 15 personer i alt. Du laver en portal ved at lave to cirkler af mel, som du vil transporteres mellem.


Refleks

En spiller med denne evne kan ikke rammes af afstandsvåben. Det betyder at pile og kastevåben ikke kan ramme denne person. Husk at råb ”refleks!” når du bruger evnen.


Ritual

En spiller med denne evne kan lede et ritual. Ritualer er specielle gruppemagier, som kan findes i skoven. Det kan f.eks. være en portal til en underverden. Ritualer kan også give en hel gruppe forskellige bonuser.
Ritualer kræver, at man har en ’ritualscroll’.


Sandhed

Med sandhed kan du få en person til at tale sandt, de næste 5 minutter, og svare på alle spørgsmål. Du kaster sandhed ved at lægge hånden på målet og råbe “sandhed!”.


Sirenesang

En spiller med denne evne kan synge en sang, som gør, at andre ikke tør angribe vedkommende. Dette signaleres ved at synge en sang, imens man hæver sine arme ud fra kroppen. Der er tilladt at gå, imens man sirenesynger.
Med sirenesang forlader man kampen og kan ikke komme ind i den igen.


Sjælevandre

En spiller med denne evne kan gå i sjæleform og vandre frit rundt i landet. Personen kan ikke snakke med nogen i spillet, men kan frit gå uhindret rundt. Når man starter sin sjælevandring, skal man fra sit startsted lægge sit udstyr (våben, rustninger, kapper osv.) i en bunke. Når man sjælevandrer, skal man holde begge hænder over kryds, foran sit bryst. Når man stopper sin sjælevandring, skal man gå tilbage til sit udstyr, og først der kan man tage hænderne ned.


Smerte

Med smerte kan du få en spiller til at skrige og vride sig i smerte. Dette gør du ved at lægge hånden på målet og råbe “smerte!”.


Solens lys

Med solens lys kan du blinde en person, af et kraftigt lys, når den ser på dig. Personen kan derfor ikke angribe dig. For at kaste solens lys skal du holde dine hænder ud fra dig, imens du råber “solens lys!”. Peg derefter på dit mål, så personen ved, at det er den du kaster på.


Stjæle

Spilleren kan gå i andre spilleres lommer og stjæle deres ting. Dette gøres ved, at man sætter en tøjklemme fast på en persons pung eller lomme. Derefter tæller man til 50 og siger til personen, at vedkommende er blevet bestjålet. Personen skal herefter give alle sine spilgenstande, dog ikke private ting, som personen har med hjemmefra.
Hvis klemmen opdages, er man er blevet opdaget i at stjæle, og man kan derfor ikke stjæle fra personen.


Stumhed

Med stumhed kan du få en person til at blive stum i 10 minutter. For at kaste stumhed skal du lægge din hånd foran personens mund og råbe “stumhed!”.


Søge

Alle klasser og racer har evnen til at søge. Man kan søge en død eller bevidstløs person. Dette gøres ved at lægge sin hånd på den person, som man vil søge og tælle til 30. Derefter skal den man har søgt aflevere alle sine spilgenstande. Dog ikke private ting som de har taget med hjemmefra.


Søvn

Med søvn kan du få en person til at falde i søvn i ca. 2 minutter. Denne evne virker dog ikke i kamp. For at lave søvn skal du holde din hånd på målets krop og gabe, imens du siger “sov”.
Personen kan vækkes ved at ruske i ham.


Tryllebinde

En spiller med denne evne kan tryllebinde andre til at tro, at de er deres ven. Den der tryllebinder holder sin hånd op foran brystet og holder den i en ’L’ form. Tryllebåndet brydes, hvis den man binder føler sig i fare.


Tykpandet

En spiller med denne evne er immun over for evnen ‘bonk’.


Usynlighed

Med usynlighed kan du blive usynlig. Dette gør du ved at krydse armene. Du kan dog ikke slås imens du er usynlig, og du kan kun blive synlig samme sted, som du blev usynlig.


Velsignelse

Denne evne kan give en anden spiller 2 KP til den næste kamp. Dette sker ved at den der kaster velsignelsen binder sin sjæl sammen med en anden person og giver vedkommende hermed en del af sit eget liv. Den der kaster velsignelsen kommer ned på 1 KP. Dør enten den der har velsignet eller den der er blevet velsignet, dør de begge. Velsignelse vises ved at binde et rødt armbind, om både den der velsigner og den velsignede. Kommer disse to mere end fem meter væk fra hinanden, brydes båndet, og de dør begge to.