Historie og Baggrund

OPERATION: RENSLIP

 

Renslip er navnet på en skovområde i Wismerheim som ligger i en dal af samme navn. Renslip-Dalen ligger midt i et bjergpas, som deler Wisheims fastland i to og forener nogle af de store nationers grænseland, men det har i hundredevis af år været fredet ødemandsland, da den som styrer Renslip også styrer, hvem der kan rejse igennem Wismerheim. Folket i Renslip bor mellem to store bjergkæder som har dannet sig som en tragt, der gør det et ideelt og frodigt område. Det er dog på grund af sin strategiske position i krigen, at Renslip er blevet center for de store nationers opmærksomhed. 

Kort af Renslip-Dalen

 

 

 

Gudernes krig

 

Wismerheims indbyggere har tilbedt guderne i al mands minde, men guderne har aldrig haft direkte indflydelse på de dødeliges liv. Guderne har skænket deres tilbedere magiske kræfter og vejledt de troende, men det har altid været de dødelige, som i sidste ende havde magten over de dødeliges plan. For et halvt århundrede siden ændrede alt dette sig. Morbella, dødens og forrædernes gudinde, plottede mod de andre guder og kastede gudernes plan ud i en lang og bitter kamp. Guderne kunne dog aldrig komme hinanden endeligt til livs, og guderne tog derfor deres krig til de dødeliges plan. Guderne skænkede deres tilbedere ufattelige kræfter og tvang deres tilbedere til at drage i krig i deres navn. Gudernes krig førte på den måde til ufred mellem de dødelige, og magtforholdet i Wismerheim ændredes. Hovedmagterne i krigen: Solens Rige, Kejserriget Freucia og Imperiet Murrika blev af deres guder og adel ført ud i årelang krig. 

Kongeriget Freucia , som tilbad Morbella og støttede hendes sag, tabte krigen til de andre nationers forenede magt. Efter krigen forkastede mange af de dødelige deres gudetro, og man mente ikke længere, at gudernes skulle have magt over de dødeliges liv. Gudernes krig skulle senere hen blive kendt som krigen, som skulle ende alle krige, og de vindende magter skabte en alliance, som skulle sikre fred i Wismerheim. Solens Rige og Imperiet Murrika stod som sejrherrer og genopbyggede deres nationers magt med rigdomme fra Freucia, som snart blev kastet ud i fattigdom.

 

Tidslinje: 

  • Freucia erobrer Atria, som er en af Solens Riges gamle kolonier, og i dag et af Solens Riges nærmeste allierede. Atria har dog altid været en torn i øjet på Freucia, da dværgelandet siden tidernes morgen har været en stor våbenproducent, og derfor altid en naturlig konkurrent og fjende til Freucia. Under Gudernes Krig var det ligeledes Atria, som Freucia havde invaderet først, da store dele af Wismerheim forsyner deres hære med Atrias våben. Særligt Solens Rige har været afhængigt af Atria for sine våben, da riget helt tilbage fra sin kolonitid har benyttet dværgesmedene. 

 

  • Da ordet kom til fyrsten af Solens Rige, at Atria var faldet til Freucisk hånd, og at det Freuciske rige med lynets hast var på vej gennem sine nabolande med den Strategiske Renslip-dal i sigte, beordrede fyrsten øjeblikkeligt, at Solens hær skulle sendes til Renslip-dalen for at holde den ude at Freuciske hænder. 

 

  • Kort efter initierer Ashai en invasion af det østlige Wismerheim: De invaderer først Jencha, som er et stort landsbrugsrige med frugtbar jord, og dets plantager og marker brødføder store dele af Wismerheim, og dernæst landsætte de soldater i den sydlige region af Svalheimr, som de hastigt fravrister den nordlige stormagt. 

 

  • Med Ashai i offensiven, og den Freuciske hær i hastig march mod nord, blev Svalheimr tvunget med i krigen om Wismerheim, som var under opsejling. Oprustningen af den Folkets hær bliver påbegyndt, og man sende store styrker sydpå for at stoppe Ashais fremmarch. Efter ugers kamp lykkedes det Svalheimr at slå den den fjendtlige hær tilbage, men det nyerobrede område forblev i Ashais hænder. Stålnæve har hørt ord om Ashais landgang og fremmarch i Wismerheim, og danner med dem en pagt om ikke at angribe hinanden, mens de begge overtager hver sin del af Wismerheim.  

 

  • Alle vender nu blikket mod syd og Renslip-dalen, for den der kontrollere dalen, kontrollerer Wismerheims vigtigste knudepunkt og med den i sin besiddelse vil en magthaver kunne styre al handel og sende sine hære hen, hvorend han vil i Wismerheim. 

 

  • De fire nationer når frem til Renslip næsten samtidig, og de får alle hurtigt opsat forsvarsværker. Alle ved at slaget om Renslip vil afgøre Wismerheims skæbne. De fire nationer er dog ikke de eneste, som kender til Renslips betydning for Wismerheim – både strategisk og militært, og midt i Renslip-dalen finder de en Murrikansk handelspost, som også for ganske nyligt er slået op, og de har også udsendt en division af Fredsbevarende tropper, hvis opgave det er at forsvare og sikre Murrikanske interesser i området og skabe forbindelser. 

 

  • Murrika er udenmærket klar over, at der er en vigtig krig under opsejling i Wismerheim, men da dens eget territorie og folk ikke er truet, har Kejseren besluttet, at man ikke vil sætte hele den Murrikanske krigsmaskine i værk førend det Murrikanske folks frihed er truet. 

 

 

Kom og oplev den spændende historie som udfolder sig dag for dag, i løbet af uge 28. 

Køb din billet [Her]